Werkwijze

Home /  Werkwijze

AANMELDING

Heb je vragen of wil je weten of ik iets voor je kind kan betekenen, dan kan je contact met mij opnemen via het contactformulier op de website of via telefoon.
Als we besluiten een coaching traject te starten, maken we een eerste vrijblijvende afspraak en stuur ik je het intakeformulier toe.

INTAKEGESPREK

Het traject begint met het intakegesprek.
Dit gesprek voer ik, bij voorkeur met de beide ouders en zonder aanwezigheid van het kind.

Hiervoor hanteer ik het intakeformulier dat vooraf naar u toe gestuurd wordt. Dit dient u dan in te vullen en terug te sturen, per mail, per post, ten laatste 3 dagen voor de intake. Het is van belang het intake-formulier zo uitgebreid mogelijk in te vullen. Deze vragen vormen de leidraad voor het gesprek.
Ik probeer een helder beeld te verkrijgen uit alle informatie die u me geeft.

Samen formuleren wij dan zo concreet mogelijk de hulpvraag.
Tijdens de intake wordt het doel vastgesteld en de verwachtingen uitgesproken.

COACHING TRAJECT

De sessies vinden plaats in de groepspraktijk "Komform" te Mechelen of bij "Villa Clementina" in Zemst.

Het traject bestaat gemiddeld uit 5-6 sessies.
Van te voren is niet in te schatten hoeveel sessies je kind nodig heeft.
Ieder kind is anders. Tijdens het traject zal blijken of we minder sessies nodig hebben of meer, mocht dit het geval zijn, dan gebeurt dit in overleg.

De ouders zijn hier in principe niet aanwezig maar moeten wel (telefonisch) bereikbaar blijven.

De eerste ontmoeting met je kind is een kennismaking.
Hierin ga ik samen met je kind op zoek naar zijn of haar hulpvraag.
Deze hulpvraag kan soms afwijken van de hulpvraag van de ouders.
In mijn werkwijze ga ik uit van de behoefte van je kind, en zal ik u op de hoogte stellen als de hulpvraag afwijkt.
In de daarop volgende sessies ga ik samen met je kind op zoek naar een antwoord op deze hulpvraag, en naar de hulpmiddelen waarmee we dit doel kunnen bereiken.
Hierbij kunnen verschillende werkvormen ingezet worden. (spel/tekenen/verschillende coaching technieken/…)

AFRONDING EN EINDGESPREK

Wanneer je kind het gevoel heeft weer op eigen kracht verder te kunnen ronden we het traject af.
Hierna volgt een eindgesprek met de ouders en het kind.

Logo Komform