Voor Wie

Home /  Voor Wie

Kinder- en jongerencoaching

Kindercoaching is bedoeld voor kinderen van zes tot en met zestien jaar.
Het kan worden ingezet als een kind niet lekker in z’n vel zit.
Het is een laagdrempelige manier van begeleiden waarbij de duur van het coaching traject afhankelijk is van de hulpvraag van je kind.
Deze manier van hulpverlening biedt geen kant-en-klare oplossingen.
Spelenderwijs gaan we op zoek naar een oplossing voor het probleem/de hulpvraag.
Bij de begeleiding ga ik uit van de kwaliteiten, talenten en mogelijkheden van je kind. Weten waar je goed in bent, gebruik maken van jouw sterke kanten. Dat maakt een kind sterker, weerbaarder en geeft het zelfvertrouwen!
Dit heet ‘Oplossingsgericht Werken’

Niet goed in je vel?

  • Werken aan zelfvertrouwen (leren blij zijn met wie je bent, weten wat je kan en op zoek gaan naar je talenten)
  • Werken aan weerbaarheid (beter opkomen voor jezelf)
  • Leren omgaan met diverse soorten ‘-heid’ : onzekerheid, boosheid, overprikkeldheid, onenigheid, hoog gevoeligheid, weerbaarheid, …
  • Omgaan met een echtscheiding
  • Omgaan met faalangst of andere angsten
  • Erkennen en uiten van emoties (grip krijgen op je gevoelens en deze laten zien)
  • Omgaan met een diagnose (ADHD, ADD, Asperger, dyslexie, dyscalculie, dysfasie,… )
  • Omgaan met verdriet en rouwverwerking
  • Sociale vaardigheden trainen (laten zien wie je bent en anderen respecteren voor wie ze zijn)

Voor jou

Je mag zijn wie je graag wil zijn!
Ik wil je hierbij helpen zodat je kan (blijven) geloven in je eigen “ik” – ongeacht wat anderen ervan vinden!

Voor je ouders

Als ouder kan het fijn zijn wanneer iemand anders met frisse blik naar je kind kijkt.
Waar je als ouder problemen ziet, kan een kindercoach kansen zien.

Als kindercoach ben ik geen therapeut…
Ik ga niet graven naar de oorzaak van een situatie, probleem of gedrag.
Ik kijk juist naar wat het oplost!
En dat kan alleen vanuit je kind.

Hoe dichter je bij jezelf staat,
 hoe verder je komt.

Logo Komform