Algemene Voorwaarden

Home /  Algemene Voorwaarden

Algemeen

De Coacherij is opgericht door Veerle Geets met BTW nummer BE 0677.818.083 en is gevestigd te Mechelen.
De Coacherij richt zich op het coachen van kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar en hun ouders.
Ook geeft De Coacherij lezingen.

Definities van de woorden ik, jij en diensten

In dit document staan de woorden ‘ik’ en ‘mijn’ voor Veerle Geets, eigenaar van De Coacherij.
De woorden ‘jij’, ‘jouw’ en ‘je’ staan voor wie een dienst af wil nemen bij De Coacherij.
De cliënt is jouw zoon of dochter.
Diensten staat voor de diensten die ik aanbied zoals bijvoorbeeld coaching en lezingen.

Tarieven

Diensten waar ik vaste tarieven voor reken zijn op mijn website te lezen. Hier staan altijd de actuele prijzen op. Wanneer vaste tarieven wijzigen zal ik dit in ieder geval een maand van tevoren aangeven.

Diensten: coaching – lezing

Wanneer je akkoord gaat met mijn algemene voorwaarden en de afgesproken prijs, kan onze samenwerking beginnen.

Specifieke voorwaarden rond coaching

Coaching/begeleiding voor kinderen en jongeren tot en met 16 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. De Coacherij kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Overeenkomst

Na een eventuele korte telefonische kennismaking, waarin wordt verkend of we bij elkaar passen en of de hulpvraag aansluit op mijn expertise, kunnen we tot samenwerking overgaan. Je gaat dan akkoord met de voorwaarden en de afgesproken prijs.

Loop en beëindiging van de coaching

Nadat ik met de ouders het doel heb vastgesteld, doe ik dit ook met de cliënt. Dit is het eerste doel waaraan we gaan werken. Hoe lang een traject duurt is afhankelijk van verschillende factoren, het streven is om het traject zo kort mogelijk te houden. Na elke sessie kijken we of een nieuwe afspraak wenselijk is. Aangezien ik na elke sessie met de ouder na bepreek, plan ik niet standaard een evaluatiegesprek. Indien een evaluatiegesprek zonder cliënt wenselijk is, kunnen we dit uiteraard plannen.

Verhindering

Kun je niet komen en geef je dit op tijd aan, dan is dat geen probleem. We plannen een nieuwe afspraak. Zeg je de afspraak af binnen 24 uur voorafgaand de afspraak, dan wordt de voor jou gereserveerde tijd gefactureerd. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon van De Coacherij niet opgenomen. Je kunt je bericht dan inspreken op de voicemail. Ik bel je dan terug. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

Betaling

De betaling van de coachsessie dient na iedere sessie contant voldaan te worden.

Aansprakelijkheid

De Coacherij werkt oplossings- en toekomstgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade ten gevolge van onjuist opgevolgde aanwijzingen of onoplettendheid van de cliënt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van De Coacherij. Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van De Coacherij.

Wanneer de hulpvraag buiten mijn expertise ligt, zal ik met je meedenken en zo nodig en indien gewenst doorverwijzen naar één van mijn collega’s of andere professionals.

Gesprekken met derden

Ik sta open voor mogelijkheid tot een gesprek met derden. Dit kan een leidinggevende, leerkracht, (ex) partner, familielid of andere hulpverlener of arts zijn. Deze gesprekken worden als sessie gezien en hiervoor reken ik dan ook het uurtarief van de coaching. Eventuele reiskosten komen hier nog bovenop.

Vertrouwelijkheid

Wat inhoudelijk tijdens de coaching gedeeld wordt blijft privé en wordt niet gedeeld met anderen. Dat valt onder mijn beroepsgeheim. Het kan zijn dat ik een vraag vanuit de coaching wil bespreken met een supervisor. Dit gebeurt dan op een manier waarin jouw naam en specifieke situatie onherkenbaar zijn en bij een integere supervisor. Zie ik in jouw situatie, of van jouw kind of omgeving, een direct of zeer dreigend gevaar, dan bespreek ik dit met je en laat het in eerste instantie aan jou om verandering in te zetten. Eventueel met hulp van instanties. Gebeurt er niets dat het gevaar doet wijken, dan zou dit kunnen leiden tot het doorbreken van mijn beroepsgeheim

info@decoacherij.be

Logo Komform